Příspěvek na provoz školy – školné pro školní rok 2019/2020

LYRA 20130522_174915Částky jsou uvedeny za celý školní rok -> platí se pololetně v hotovosti

Hudební obor
(1 nebo 2 vyučovací hodiny týdně – 1 hod. nástroj a 1.hod hudební nauky, dle uč. plánů)

  • klavír: 5 600 Kč (pololetně 2 800 Kč)
  • flétna, kytara, zpěv, klávesy, digitální klavír – individuálně:
    4 200 Kč (pol. 2 100 Kč)
  • flétna, kytara, zpěv, klávesy, digitální klavír – ve skupině žáků:
    3 000 Kč (pol. 1 500 Kč)

Výtvarný obor

  • 3 000 Kč (pololetně 1500 Kč)

Taneční obor

  • 2 200 Kč (pololetně 1100 Kč)