Příspěvek na provoz školy – školné pro školní rok 2018/2019

LYRA 20130522_174915Částky jsou uvedeny za celý školní rok -> platí se pololetně v hotovosti

Hudební obor
(1 nebo 2 vyučovací hodiny týdně – 1 hod. nástroj a 1.hod hudební nauky, dle uč. plánů)

  • klavír: 4 000 Kč (pololetně 2 000 Kč)
  • flétna, kytara, zpěv, klávesy, digitální klavír – individuálně:
    3 600 Kč (pol. 1 800 Kč)
  • flétna, kytara, zpěv, klávesy, digitální klavír – ve skupině žáků:
    2 600 Kč (pol. 1 300 Kč)

Výtvarný obor

  • 2 200 Kč (pololetně 1100 Kč)

Taneční obor

  • 2 200 Kč (pololetně 1100 Kč)