Vážení rodiče,
od pondělí 7. prosince jsme ve stupni č.3 PES: probíhá distanční výuka s umožněním konzultací a  kontaktní výuky do 10 žáků.
Hudební obor – individuální a skupinová výuka může probíhat kontaktně.
Hudební kolektivní výuka – hudební nauky, sbor, skupinová interpretace distanční formou.
Výtvarný obor – dle dohody s vyučujícím.
Nutné dodržovat hygienická opatření včetně roušek.