Příspěvek na provoz školy – školné pro školní rok 2020/2021

Příspěvek na provoz školy

Částky jsou uvedeny za celý školní rok

  • platí se pololetně v hotovosti nebo převodem na bankovní účet

ZUŠ PRO ARTE VIVA- Praha 4    č.ú.  1931478349/0800

ZUŠ LYRA – Praha 22   č.ú.   1931640369/0800

Variabilní symbol 5050, do poznámky napište jméno dítěte

Hudební obor
1 nebo 2 -3 vyučovací hodiny týdně – 1 hod. nástroj a 1hod. hudební nauky a další  volitelný předmět podle ročníků a ŠVP

-flétna, kytara, zpěv, klávesy, digitální klavír – individuálně:
4 200 Kč (pol. 2 100 Kč)

-flétna, kytara, zpěv, klávesy, digitální klavír – ve skupině žáků:

3 000 Kč (pol. 1 500 Kč)

-klavír: 5 600 Kč (pololetně 2 800 Kč)

Výtvarný obor

2500 Kč (pololetně 1250 Kč)

Taneční obor

2 200 Kč (pololetně 1100kč)