Školné

Školné

 

Příspěvek na provoz školy

Částky jsou uvedeny za celý školní rok

Platí se pololetně v hotovosti nebo převodem na bankovní účet:

  • ZUŠ PRO ARTE VIVA- Praha 4    č.ú.  1931478349/0800
  • ZUŠ LYRA – Praha 22   č.ú.   1931640369/0800

Variabilní symbol 5050, do poznámky napište jméno dítěte

 

Hudební obor

  • 1 nebo 2 -3 vyučovací hodiny týdně – 1 hod
  • nástroj a 1 hod. hudební nauky a další volitelný předmět podle ročníků a ŠVP

flétna, kytara, zpěv, klávesy, digitální klavír – individuálně:

  • 4 200 Kč (pol. 2 100 Kč)

flétna, kytara, zpěv, klávesy, digitální klavír – ve skupině žáků:

  • 3 000 Kč (pol. 1 500 Kč)

klavír:

  • 5 600 Kč (pololetně 2 800 Kč)

Výtvarný obor

  • 2 500 Kč (pololetně 1 250 Kč)

Taneční obor

  • 1 500 Kč (pololetně 750 kč)

Doporučujeme:

pro_kapelu

Jsme členem:

logo-ssscms-cernelogo-azusfacebook_logo