Školné

Školné

 

Příspěvek na provoz školy pro školní rok 2024/2025

Částky jsou uvedeny za celý školní rok.

Platí se pololetně v hotovosti nebo převodem na bankovní účet:

ZUŠ PRO ARTE VIVA – Praha 4  –  č.ú.  1931478349/0800

ZUŠ LYRA – Praha 22  – č.ú.   1931640369/0800

Podklady pro úplatu za vzdělání (školné) vám budou poslány e-mailem. Každé pololetí mají platby nové variabilní symboly a každému žákovi je přidělen vlastní variabilní symbol.  Do poznámky napište jméno dítěte.

 

 

Hudební obor

  • 1 nebo 2 -3 vyučovací hodiny týdně – 1 hod
  • nástroj a 1 hod. hudební nauky a další volitelný předmět podle ročníků a ŠVP

flétna, kytara, zpěv, klávesy, digitální klavír – individuálně:

  • 4 800 Kč (pololetně 2 400 Kč)

flétna, kytara, zpěv, klávesy, digitální klavír – ve skupině 2-4 žáků:

  • 3 000 Kč (pololetně 1 500 Kč)

Výtvarný obor

  • 3 000 Kč (pololetně 1 500 Kč)

Taneční obor

  • 2 000 Kč (pololetně 1 000 kč)

Doporučujeme:

pro_kapelu

Jsme členem:

logo-ssscms-cernelogo-azusfacebook_logo

ZVEME VÁS K ZÁPISU

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ONLINE se můžete hlásit hned: www.prihlaskazusproarteviva.cz nebo přijďte osobně:

 

ZUŠ Pro Arte Viva, s.r.o.


Vzdušná 564/8
Praha 4 Lhotka


13. – 17. května 2024
14 – 18 hodin

obor hudební, výtvarný a taneční

ZUŠ LYRA s.r.o.


V Bytovkách 803/12,
Praha 22 Uhříněves
II. patro

20. – 24. května 2023
14 – 18 hodin

pouze hudební obor

You have Successfully Subscribed!