Školné

Školné

 

Příspěvek na provoz školy

Částky jsou uvedeny za celý školní rok

Platí se pololetně v hotovosti nebo převodem na bankovní účet:

ZUŠ PRO ARTE VIVA – Praha 4  –  č.ú.  1931478349/0800

ZUŠ LYRA – Praha 22  – č.ú.   1931640369/0800

Každému žákovi bude přidělen vlastní variabilní symbol. Do poznámky napište jméno dítěte.

 

Hudební obor

  • 1 nebo 2 -3 vyučovací hodiny týdně – 1 hod
  • nástroj a 1 hod. hudební nauky a další volitelný předmět podle ročníků a ŠVP

flétna, kytara, zpěv, klávesy, digitální klavír – individuálně:

  • 4 200 Kč (pololetně 2 100 Kč)

flétna, kytara, zpěv, klávesy, digitální klavír – ve skupině žáků:

  • 3 000 Kč (pololetně 1 500 Kč)

 

Výtvarný obor

  • 2 500 Kč (pololetně 1 250 Kč)

Taneční obor

  • 1 500 Kč (pololetně 750 kč)

Doporučujeme:

pro_kapelu

Jsme členem:

logo-ssscms-cernelogo-azusfacebook_logo

ZVEME VÁS K ZÁPISU

DODATEČNÉ ZÁPISY 2023/2024 – MÁME POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

ONLINE se můžete hlásit hned: www.prihlaskazusproarteviva.cz nebo přijďte osobně:

 

ZUŠ Pro Arte Viva, s.r.o.


Vzdušná 564/8
Praha 4 Lhotka


4. – 8. září 2023
15 – 17 hodin

obor hudební, výtvarný a taneční

ZUŠ LYRA s.r.o.


V Bytovkách 803/12,
Praha 22 Uhříněves
II. patro

6. – 8. září 2023
15 – 17 hodin

pouze hudební obor

You have Successfully Subscribed!