Podstatná část přijímacího řízení proběhne distančním způsobem.

Videa můžete posílat i během prázdnin. Vyhodnocovat je budeme od
25.srpna. Podle volných kapacit až do začátku září.

Vše najdete na:

www.prihlaskazusproarteviva.cz

Veškeré informace pro obě školy na tel.č.: 603 449 674 nebo e-mail: zakladniumeleckaskola@email.cz