Základní umělecká škola PRO ARTE VIVA, s.r.o.

Základní umělecká škola LYRA s.r.o.

Pozvánka na koncert žáků ZUŠ – Noc kostelů 2017

Noc kostelu 2017

Rádi bychom vás pozvali na koncert žáků naší základní umělecké školy Lyra v Uhříněvsi.

Tato akce se uskuteční na Noc kostelů

v pátek 9. června 2017 od 19:30 do 20:00, v Kostele Všech svatých v Uhříněvsi.

Naši žáci s podporou svých učitelů vám zahrají a zazpívají známé populární melodie.

Těšíme se na vás a přejeme vám krásný kulturní zážitek!