PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY proběhnou BĚHEM DRUHÉ POLOVINA ČERVNA, a to buď standardním způsobem, kdy by se zájemci o studium ve stanovených termínech  osobně dostavili do naší školy, nebo distanční formou  prostřednictvím moderních komunikačních technologií jako jsou např. aplikace WhatsApp či Skype. Vše bude záležet na vývoji situace kolem pandemie COVID-19. Další upřesňující informace zveřejníme na našich webových a facebookových stránkách, jak jen to bude možné.